VOGELS VAN IJSLAND kleine alk, Alle alle

Alle alle; De kleine alk, is verreweg de kleinste van de Atlantische alk-achtigen (zo groot als een spreeuw). Het was een broedvogel op IJsland m.n. op het meest noordelijk eilandje Grimsey. Het was echter maar een hele kleine populatie en is sinds enige jaren daar toch uitgestorven. Niettemin is het nog een algemene verschijning langs de IJslandse kusten buiten de broedtijd (s'winters). Deze foto is ter beschiikking gesteld door: Ian L. Jones van de Memorial University if Newfoundland - vakgroep Biologie en tevens co-voorzitter van de "Atlantic Cooperative Wildlife Ecology Research Network".

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere alk-achtigen

Andere alk-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English