VOGELS VAN IJSLAND : Anser anser, grauwe gans

Anser ansergrauwe ganzen zijn algemeen in laagland gebieden waar zij in moerassige gebieden broeden. Men kan de grauwe gans vaak foeragerend zien in de lente voor het broeden in weilanden. Een andere broedende gans op IJsland is de kleine rietgans (Anser brachyrhynchus). Deze broedt in hoogland oases die in de lente/begin zomer heel moeilijk te bereiken zijn omdat de wegen afgesloten zijn. Ze kunnen het best onderscheiden worden door de donkere kop met daaronder een lichtere nek bij de kleinere rietgans waar de grauwe gans weinig kleurverschil kent tussen kop en nek. Andere ganzen passeren IJsland tijdens de trek vanuit Groenland naar Europa. Dit zijn de kolgans (Anser albifrons: lijkt veel op de grauwe gans maar heeft een karakteristieke witte snavelbasis, vandaar de naam), de brandgans (Branta leucopsis: grijze bovendelen, zwarte nek en een witte kop) en de rotgans (Branta bernicla: als de brandgans maar geheel zwarte kop en slechts een dun wit halsbandje).

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere watervogels

Andere watervogels

 druk op foto: volledige weergave

 Kuikens.

 Herlaad eerste foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English