VOGELS VAN IJSLAND : Anser brachyrhynchus, kleine rietgans

Anser brachyrhynchus; de kleine rietgans is de tweede belangrijke broedende ganzensoort op IJsland. Traditioneel was er een duidelijk verschil in de broedgebieden van de grauwe gans en de kleine rietgans: de grauwe broedt in de laag-landen terwijl de kleine rietgans in de hooglanden broedt. Recentelijk echter zijn kleine rietganzen steeds meer gaan broeden ook in laagland gebieden. Deze vogel broedt al vroeg. Rond half juni verlaten de ouderen en de jongen al de broedgebieden en zwermen uit. Het belangrijkste gebied is het moeras net onder de Hofsjökull gletsjer/ijskap (de þjórsarver), maar er zijn ook andere gebieden zoals de moerassen bij Hvannalindir, noord(-oostelijk) van de Vatnajökull. Voor de gemiddelde bezoeker aan IJsland zijn deze gebieden in de regel ontoegankelijk gedurende de broedperiode omdat de hooglandwegen en jeepsporen dan nog afgesloten zijn. Als gezegd, na de broedperiode verspreiden ze zich en kunnen in verschillende gebieden aangetroffen worden. Maar ook eind april/begin mei kunnen ze in grote aantallen gevonden worden in veel laagland weiden. Ze zijn dan net gearriveerd en merken dat het nog te winters is in hun hoogland-broedgebieden. Zij lijken op de grauwe gans. Het makkelijkste zijn ze te herkennen aan donkere kop en de veel lichtere nek. Verdere hebben ze een veel kortere snavel. Andere ganzensoorten zijn trekvogels die overtrekken van oost-Canada en Groenland en Europa (vnl. Britse eilanden). Dit zijn de kolgans (Anser albifrons: lijkt sterk op de grauwe gans maar heeft een zeer karakteristieke brede witte snavelbasis., de brandgans (Branta leucopsis: zwarte vogel m.n. aan de bovenkant met een witte kop) en de rotgans (Branta bernicla: zoals de brandgans maar kleiner met een donkere kop en een witte band op de hals).

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere watervogels

Andere watervogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English