VOGELS VAN IJSLAND : Anthus pratensis, graspieper

Anthus pratensis; graspiepers zijn de vrolijke guiten onder de vogels van IJsland. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun lichte kleuren en gestreepte buikpartijen. Ook is het zo dat andere piepersoorten niet (nauwelijks) op IJsland voorkomen. Karakteristiek is de baltsvlucht van de mannetjes: eerst vliegen zij nagenoeg recht omhoog, dan zingen ze en vervolgens met een duikvlucht naar de grond. Ze broeden in allerlei ruige gebieden als moerassen, heides, duinen enz. Het zijn insekteneters, hetgeen hun dwingt om s'winters naar het zuiden te trekken, zij het niet zo ver als de meeste piepersoorten. 'sWinters zijn ze behalve in noordelijk Afrika ook te vinden op de Britse eilanden en op het kontinent tot in Denemarken.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven

Klik op de foto voor volledige weergave.

Laat andere foto's zien van de graspieper:
 Een andere graspieper.
 Van opzij gezien.
 Herlaad eerste foto.

 Een andere graspieper.
 Van opzij gezien.
 Herlaad eerste foto.

 druk op foto voor volle weergave