VOGELS VAN IJSLAND : Arenaria interpres, steenloper

Arenaria interpres; de steenloper is eigenlijk geen IJslandse broedvogel maar toch kan je hem regelmatig ook in de zomer tegenkomen. Zij broeden verder naar het noorden (Groenland) en overwinteren langs de kusten van Engeland en kontinentaal Europa. Tijdens de trek blijven zij vrij lang op IJsland. Ik heb bijvoorbeeld vrij veel steenlopers in juni in noord IJsland gezien. Ook gedurende de zomer blijven sommige steenlopers op IJsland. Ik vermoed dat dit ongepaarde individuen zijn of vogels die al teruggekomen zijn uit het noorden na een mislukte broedpoging. Het komt vaker voor dat tundra-vogels al snel zuidwaarts keren nadat de eerste broedpoging mislukt is omdat deze vogels, i.t.t. vogels uit de gematigde streken en ook de boreale (noordse) streken geen tijd hebben om nog een tweede poging te wagen. Steenlopers zoeken allerlei lagere diertjes tussen stenen en doen daarbij hun naam eer aan. De contrastrijke kleuren van zwart, rood en wit in de zomerdracht maakt deze soort makkelijk herkenbaar.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Steenloper gefotografeerd onder andere lichtomstandigheden.
 Een steenloper wroetend op strand naar voedsel.
 >Een steenloper banjerend over een slik.
 Een groep steenlopertjes.
 Herlaad eerste foto

 Andere steenloper.
 Foutagerende steenloper.
 Banjerend over een slik.
 Een groep steenlopertjes.
 Herlaad eerste foto

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English