VOGELS VAN IJSLAND : Calidris alba, driettenstrandloper

Calidris alpina; de drieteenstrandloper broedt op rotsige toendra's van noord Canada, Groenland en noord SiberiĆ«. Voor de winter trekt het zuidelijk naar de Britse eilanden, de west Europese kusten (Nederlandse standen!) maar de meesten maken een lange trektocht naar zuidelijk Afrika. Drieteenstrandlopers passeren IJsland tijdens de trek van het arctisch Amerikaanse continent naar de Britse eilanden en verder. Enkele individuen kunnen altijd wel langs de trekroutes aangetroffen worden te elker tijd. Ik zag bijvoorbeeld eind juni enkele drieteenstrandlopers in een groep bonte strandlopers bij Þörshöfn, in oost IJsland in zomerkleed (broedkleed - maar deze vogels broeden niet op IJsland). Het is een aktief vogeltje dat vaak rond rent om aan voedsel te komen. Karakteristiek is zijn op-en-neer lopen met golfjes op het strand.
Als een extraatje heb ik nog een foto bijgevoegd van een drieteenstrandloper op het Terschellingse Noordzee strand in winter (winterkleed).

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere waadvogels en steltlopers

Andere waadvogels en steltlopers

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English