VOGELS VAN IJSLAND : Calidris alpina, bonte strandloper

Calidris alpina; de bonte strandloper is een bewoner van kustmoerassen en slikken. In de zomer is hij makkelijk te herkennen aan zijn donkere buik (ongeveer als de zomerkleed van de goudplevier). Op IJsland komt het algemeen voor langs de kust in geschikte kustvlaktes maar ook komt het in de hooglanden voor, maar dan in lagere aantallen. In de winter trekken zij zuidwaarts waar zij dan foerageren in grote aantallen op de Europese slikken gebieden als de wadden.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere waadvogels en steltlopers

Andere waadvogels en steltlopers

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English