VOGELS VAN IJSLAND : Calidris alpina, bonte strandloper

Calidris alpina; de bonte strandloper is een bewoner van kustmoerassen en slikken. In de zomer is hij makkelijk te herkennen aan zijn donkere buik (ongeveer als de zomerkleed van de goudplevier). Op IJsland komt het algemeen voor langs de kust in geschikte kustvlaktes maar ook komt het in de hooglanden voor, maar dan in lagere aantallen. In de winter trekken zij zuidwaarts waar zij dan foerageren in grote aantallen opde Europese slikken gebieden als de wadden.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Foto van een bonte strandloper zoekend naar voedsel in water.
 Foto van bonte strandlopers bij de kust.
 Herlaad eerste foto.

 Fouragerend in ondiep water.
 Enkele bonte strandlopers.
 Herlaad eerste foto.

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English