VOGELS VAN IJSLAND : Calidris canutus, Kanoetstrandloper

Calidris canutus; de Kanoetstrandloper is een trekvogel die 's wintres langs de westelijke en mediterane kusten van Europa en Noord Afrika verblijven. In de zomer liggen de broedgebieden in Groenland en arctisch noord Kanada enerzijds en de noordkust van Rusland en Siberië anderzijds. De vogels die naar Groenland/Kanada trekken verblijven in de lente en in de herfst enige weken op IJsland om aan te sterken voor de volgende grote oversteek. In broedkleed zijn ze makkelijk te herkennen: het is de enige waadvogel met een rode kop en borst. In winterkleed is het lastiger omdat ze dan op veel andere strandlopers, zoals de drie-teenstrandloper, lijken. De kanoet is echter een slag groter dan de andere op IJsland voorkomende strandlopers. Ook in de winter blijven enkele kanoeten achter op IJsland. Deze vogels "gokken" erop dat de winter niet streng is. Dan verbruiken ze minder energie als de vogels die lange trektochten maken. Tijdens de trektocht over IJsland vormen ze in grote groepen. Ze zijn dan te vinden overal langs de kust van IJsland in getijde gebieden als modderstranden, zoutmoerassen, en bij eb droogvallende wiervegetaties.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Een enkele vogel.
 Kanoeten fouragerend op een wierbank aan de kust.
 Herlaad eerste foto.

 Een enkele vogel.
 Kanoeten fouragerend op een wierbank.
 Herlaad eerste foto.

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English