VOGELS VAN IJSLAND : Carduelis flammea, barmsijs

Carduelis flammeabarmsijzen zijn algemeen op IJsland. In het algemeen broeden barmsijzen in de noordelijke gebieden van Noord-Amerika en Europa. Daarbij komen allerlei ondersoorten voor die verschillen in grootte, en snavelvorm. De broedvorm op IJsland is C. f. islandica maar tijdens de trek komen ook individuen van de Groenlandse ondersoort (C.f. rostrata) langs die overwinteren op de Britse eilanden. En om het nog ingewikkelder te maken: de IJslandse ondersoort trekt soms ook 's winters naar de Britse eilanden maar niet altijd. Het is herkenbaar als een kleine vink-achtig vogeltje met een rode kruin tijdens de broedtijd. Vaak broeden zij twee keer: in de lente en in de zomer. Het is een van de weinige IJslandse vogels (zo niet de enige) die bomen (berken) nodig hebben om hun nesten in te bouwen. In stedelijke gebieden komen ze ook veel voor. De aantallen van deze vogels wordt in sterke mate door de winters bepaald. Omdat zij zo klein zijn, zijn zij erg gevoelig voor koude winters (net als de winterkoning).

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere overige vogels

Andere overige vogels

 druk op foto: volledige weergave

 Gezien van opzij.

 Herlaad eerste foto.

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English