VOGELS VAN IJSLAND zwarte zeekoet, Cepphus grylle

Cepphus grylle; de zwarte zeekoet is in vergelijking tot andere alk-achtigen minder een zeevogel en meer een kustvogel. Het is de enige alk-achtige in het Atlantisch gebied met een zwarte buik (zomerkleed). Sterker nog, in de zomer is het een totaal zwarte vogel met alleen een grote witte vlek op de vleugels. Het winterkleed is lichter gekleurd: een witte buik en grijze nek en rug (i.t.t. andere alk-achtigen die een donkere bovenkant vasthouden). Net als papegaaiduikers hebben ze rode poten maar i.t.t. de papegaaiduikers zitten zij op hun knieën. Heel apart is de felrode kleur van de binnenkant van de snavels van deze vogels die je vooral kan waarnemen bij het onderlinge imponeergedrag. Ze broeden in losse/open kolonies. Ze leggen twee eieren in holen en andere afgeschermde plaatsen. Je kan ze vinden van het Kola gebied van noordwest Rusland (grens bij Finland) tot IJsland, inclusief de kustgebieden van de Baltische zee. Hoewel de meeste individuen in de winter in de buurt van de broedgebieden blijven trekken anderen (m.n. jongen) in allerlei richtingen

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 twee zwarte zeekoeten
 vier zwarte zeekoeten waarvan een z'n rode binnekant van de snavel toont
 laad de eerste foto opnieuw

 twee zwarte zeekoeten
 vier zwarte zeekoeten waarvan een z'n rode binnekant van de snavel toont
 laad de eerste foto opnieuw

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English