VOGELS VAN IJSLAND bontbekplevier, Charadrius hiaticulata

Charadrius hiaticula; de bontbekplevier is een nogal kleine maar actieve plevier. Hij dankt zijn naam aan de zwarte band om de nek en voorhoofd. Ook opvallend is het witte bandje net boven de snavel en de donkere tip op de rode snavel. Bontbekjes broeden op grintrijke gebieden langs de kust en ook wel verder landinwaarts. Ook zij (zie scholekster) proberen indringers af te leiden van het nest. De kuikens verlaten het nest direkt nadat ze uit het ei gekomen zijn. Gedurende die tijd moet men voorzichtig zijn bij het benaderen: de ouders proberen de menselijke indringer af te leiden waarbij meeuwen die altijd wel in de buurt zijn een kans krijgen het jong te verschalken. Houdt dus afstand! Direkt na het broedseizoen trekken ze naar kustgebieden (slikken en stranden). Ze trekken naar Afrika om daar te overwinteren. Hoog-arctische populaties rusten en foerageren vaak op IJsland uit alvorens door te trekken. De meest zuidelijke broedpopulaties van deze soort zijn op de Britse eilanden en Frankrijk te vinden. Opmerkelijk is dat deze min of meer standvogels zijn.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere waadvogels en steltlopers

Andere waadvogels en steltlopers

 druk op foto: volledige weergave

<

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English