VOGELS VAN IJSLAND : Corvus corax, raaf

Corvus corax; de raaf is de enige kraai-achtige die op IJsland broedt. Anderen, zoals de bonte kraai, de roek, en de kauw komen buiten het broedseizoen regelmatig voor maar broedende paren van deze soorten komen nauwelijks voor. De raaf broedt wel algemeen op IJsland waarbij het een voorkeur heeft voor rotswanden. Het broeden begint bij hun al vroeg (eind maart/april). De paren binden voor het leven en blijven jaarrond min of meer in hun broedgebieden. Niet gepaarde vogels vormen groepen die zich veelal rondom menselijke nederzettingen ophouden omdat daar ruimschoots voedsel te vinden is.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven

Klik op de foto voor volledig beeld

 druk op foto voor volle weergave