VOGELS VAN IJSLAND : Corvus corax, raaf

Corvus corax; de raaf is de enige kraai-achtige die op IJsland broedt. Anderen, zoals de bonte kraai, de roek, en de kauw komen buiten het broedseizoen regelmatig voor maar broedende paren van deze soorten komen nauwelijks voor. De raaf broedt wel algemeen op IJsland waarbij het een voorkeur heeft voor rotswanden. Het broeden begint bij hun al vroeg (eind maart/april). De paren binden voor het leven en blijven jaarrond min of meer in hun broedgebieden. Niet gepaarde vogels vormen groepen die zich veelal rondom menselijke nederzettingen ophouden omdat daar ruimschoots voedsel te vinden is.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere overige vogels

Andere overige vogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English