VOGELS VAN IJSLAND noordse stormvogel, Fulmarus glacialis

Fulmarus glacialis; noordse stormvogels zijn NIET verwant aan meeuwen . Zoals de naam al zegt is het lid van de stormvogel groep. Stormvogels zijn eigenlijk meer verwant aan de albatrossen van het zuidelijke halfrond. Ik ben overigens menig toerist op IJsland tegengekomen die deze vogels verwarde met drieteenmeeuwen! Bij een nadere blik op deze dieren valt al gauw een verschil op met meeuwen, namelijk een forse buis boven op de snavel. Dit is een typische stormvogel kenmerk. Hiermee scheiden zij overtollig zout uit hun lichaam. De vlucht van de noordse stormvogel is bijzonder elegant. Zij zwieren met groot gemak boven de zee in de wind waarbij zij het slechts heel zelden nodig vinden om hun vleugels op en neer te slaan. Zij broeden op allerlei stijle en loodrechte bergwanden. Hoewel het echte oceaanvogels van het Alantische gebied zijn broeden ze ook wel verder landinwaarts als de mogelijkheid zich aanbiedt. De Engelse naam Fulmar stamt af van een oude IJslandse naam fúlmár hetgeen zoiets betekent als rotte meeuw. Deze weinig vleiende naam heeft het te danken aan de eigenschap dat het onder bedreiging een vieze olie-achtige substantie uitbraakt op vermeende belagers. Men kan echter slechts bewondering opbrengen voor de elegante vlucht van deze dieren.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 2 Noordse stormvogels boven op een rotsklif
 Noordse stormvogel nestelend in een lava holte
 baltsgedrag van een paartje
 ruziĆ«nde Noordse stormvogels
 Noordse stormvogel in vlucht
 herlaad eerste foto

 2 vogels boven op een rotsklif
 vogel nestelend in een lava holte
 baltsgedrag
 ruziĆ«nde vogels
 in vlucht
 herlaad eerste foto
druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English