VOGELS VAN IJSLAND : Gavia immer, ijsduiker

Gavia immerijsduikers zijn zwart-gespikkelde vogels. Erg opvallend zijn de witte halsband en de zwarte strepen over de lange nek. Het is een echte watervogel die niet in staat is om op het droge te lopen. Om de nesten te bereiken moeten zij kruipen. Het is ook een agressieve vogel die elke eend die te dicht bij het nest komt aanvalt en zelfs doodt. Dit doet hij door onder water naar een eend te zwemmen om deze vervolgens in de hartstreek met zijn snavel te spiezen. Eenden zijn dan ook schrikachtig t.o.v. deze duikers. Het broedt langs moerassige oevers van meren. Het is een Amerikaanse soort die buiten Amerika alleen op IJsland broedt. Buiten de broedtijd zwerft het uit o.a. over de Atlantische oceaan en kan zodoende langs de kusten van noord en West Europa gezien worden. Het winterkleed is veel vager: grijsbruin boven en lichter van onder. Voor verschillen met de roodkeelduiker: zie de kaart van de roodkeelduiker.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere watervogels

Andere watervogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English