VOGELS VAN IJSLAND : Larus fuscus, kleine mantelmeeuw

Larus fuscus; de kleine mantelmeeuw is een kleinere uitgave van de grote mantelmeeuw. Behalve het verschil in grootte onderscheidt men de "kleine" van de "grote" in de kleur van de poten (geel i.t.t. roze bij de grote). In West Europa en IJsland heeft de kleine ook een minder diepzwarte rug, meer grijs-zwart. Oost-Europese populaties van de kleine hebben echter ook diepzwarte bovendelen. Zij is vaker te vinden nabij menselijke nederzettingen dan de "grote" die vooral in de ruigere natuur te vinden is. De kleine broedt in IJsland vooral in de laaglanden m.n. in het zuid-westen. Af en toe hybridiseert zij met de zilvermeeuw (Larus argentatus), die op haar beurt op IJsland sterk hybridiseert met de grote burgemeester - zie pagina grote burgemeester. s'Winters zijn de IJslandse kleine mantelmeeuwen voor het grootste deel geïmmigreerd naar het zuiden, m.n. naar de Britse eilanden.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere meeuwen en meeuw-achtigen

Andere meeuwen en meeuw-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English