VOGELS VAN IJSLAND : Larus marinus, grote mantelmeeuw

Larus marinus;  de grote mantelmeeuw is een opvallende verschijning. De zwarte bovenzijde van vleugels en de rug zijn zeer karakteristiek. Pas echter op: op IJsland kan je ook de kleine mantelmeeuw tegenkomen. Het is link om aan de hand van groottes in het veld de soorten te onderscheiden. Het beste kan je ze herkennen aan de kleur van de poten: rose bij de "grote" en geel bij de "kleine". Ook is het zo dat het zwart donkerder is bij de grote mantelmeeuw als bij de kleine. Ten slotte zijn de witte vlekken op de uiteinden van de vleugels bij de grote mantelmeeuw dusdanig dat zij als strepen voorkomen achterin, wanneer zij in rust de vleugels ingetrokken hebben; bij de kleine is dit veel vager. Op IJsland zijn ze algemeen maar zie je ze wat vaker in de zuidelijke kustgebieden. In Europa broeden zij ook vanaf het Kola-schiereiland van Rusland, de Scandinavische kusten tot aan Schotland. Als wintergasten komen zij voor tot aan de zuid Spaanse kusten. Over het algemeen broeden zij op de toppen van rotsen bij zee tussen graspollen. Het is een geduchte jager op kuikens van zeebroedvogels. Desalniettemin leven zij net als vele andere meeuwen vooral van wat er makkelijk te vinden valt.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere meeuwen en meeuw-achtigen

Andere meeuwen en meeuw-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English