VOGELS VAN IJSLAND : Larus ridibundus, kokmeeuw

Larus ridibundus; de kokmeeuw c.q. kapmeeuw is de meest algemene kleinere meeuw van Europa. De zwarte kop is uniek voor de op IJsland voorkomende meeuwen. De zwarte kop is echter alleen te zien tijdens de broedperiode. Gedurende het najaar en de winter blijft er echter een vage zwarte vlek achter de ogen zichtbaar. Het is een vogel die een opputunistische levenswijze bewandelt waarbij hij dankbaar gebruik maakt van de afvallen die mensen achterlaten. Daarom kon je hem overal aantreffen van natuurgebieden tot in stedelijke omgevingen. Op IJsland kan je hem in de winter vooral in haven gebieden vinden waar overslag van vis plaats vindt. Op IJsland zijn er broedkolonies in het zuiden. Om aan te geven hoe oppurtunistisch hij omgaat met afval van mensen: de foto is genomen op de camping bij Myvatn. Opgemerkt moet worden dat de kokmeeuw een recente immigrant is op IJsland. Pas aan het begin van deze eeuw is zij hier begonnen te broeden.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Juveniel (laat zomer - vroeg herfst).
 Herlaad de eerste foto.

 Juveniel (laat zomer - vroeg herfst).
 Herlaad de eerste foto.

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English