VOGELS VAN IJSLAND : Limosa limosa, grutto

Limosa limosa; grutto's zijn ook redelijk grote waadvogels - te vergelijken met de regenwulp (ca. 40cm.). In vergelijking met wulpen en regenwulpen die omlaag gebogen snavels hebben zijn de snavels van de grutto (enigszins) omhoog gebogen. Gedurende het broedseizoen is ook de rode nek en borst karakteristiek. De leefomgeving van deze vogel is overeenkomstig de regenwulp: moerassen, natte heides en vochtige graslanden. Na de zomer trekken zij naar hun wintergebieden in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Een nauw-verwante soort kan op IJsland ook wel aangetroffen worden, met name in de winter langs de zuid(-westkust) is de rosse grutto (Limosa lapponica). Ze zijn met name aan te treffen langs slikken aan de zuidkust. Het verschil is het best aan de eind-banden op de staart te zien: de grutto heeft één grote zware eindband terwijl de rosse- een aantal kleine donkere bandjes aan het eind van de staart heeft. Tijdens het broedseizoen heeft de rosse grutto een rossige buik die helemaal doorloopt tot in het achterlijf waar de gewone grutto alleen rossig is in hals/nek en borst.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere waadvogels en steltlopers

Andere waadvogels en steltlopers

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English