VOGELS VAN IJSLAND : Limosa limosa, grutto

Limosa limosa; grutto's zijn ook redelijk grote waadvogels - te vergelijken met de regenwulp (ca. 40cm.). In vergelijking met wulpen en regenwulpen die omlaaggebogen snavels hebben zijn de snavels van de grutto (enigzins) omhooggebogen. Gedurende het broedseizoen is ook de rode nek en borst karakteristiek. De leefomgeving van deze vogel is overeenkomstig de regenwulp: moerassen, natte heides en vochtige graslanden. Na de zomer trekken zij naar hun wintergebieden in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Een nauw-verwante soort kan op IJsland ook wel aangetroffen worden, met name in de winter langs de zuid(-westkust) is de rosse grutto (Limosa lapponica). Ze zijn met name aan te treffen langs slikken aan de zuidkust. Het verschil is het best aan de eind-banden op de staart te zien: de grutto heeft één grote zware eindband terwijl de rosse- een aantal kleine donkere bandjes aan het eind van de staart heeft. Tijdens het broedseizoen heeft de rosse grutto een rossige buik die helemaal doorloopt to in het achterlijf waar de gewone grutto alleen rossig is in hals/nek en borst.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Grutto foeragerend in ondiep water.
 Herlaad eerste foto.

 Foeragerend in ondiep water.

 Herlaad eerste foto.

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English