VOGELS VAN IJSLAND vaal stormvogeltje, Oceanodroma leucorrhea

Oceanodroma leucorrhea; het vale stormvogeltje is een kleine zwarte zeevogel - net iets groter als het stormvogeltje (ongeveer 20 cm) - en ze hebben relatief langere en meer gevorkte vleugels. Voor andere verschillen zie de pagina over het stormvogeltje. De belangrijkste broedgebieden zijn op de Vestmanneyar eilanden. Toch zijn broedvogels van deze soort zeldzaam in Europa. Grotere koloniën worden op het zuidelijk halfrond gevonden. Zij foerageren overdag en keren terug naar hun nesten 's nachts om de kuikens (in holletjes in de bodem) te voeden. Europese broed-populaties overwinteren in het Zuid-Atlantische gebied.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere stormvogel-achtige soorten en zeevogels

Andere stormvogel-achtige soorten en zeevogels

 druk op foto: volledige weergave

<

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English