VOGELS VAN IJSLAND kuifaalscholver, Phalacrocorax aristotelis

Phalacrocorax aristoteliskuifaalscholvers zijn kleiner dan gewone aalscholvers (=Ph. carbo); 75 cm. (kuifaalscholver) vs. 90 cm.(aalscholver). Beide broeden langs de oostkust van IJsland (Breidafjördur gebied) maar de gewone aalscholver broedt in kleine aantallen ook wel langs de grote rivieren in het zuiden. De kuifaalscholver is echter een soort die altijd bij zee blijft. De kuif laat hij maar zelden zien (in de baltsperiode) en is dus geen goed kenmerk om ze te onderscheiden van de gewone aalscholver. Kuifaalscholvers zijn geheel zwart met slechts een geel vlekje achter de snavel, terwijl de gewone een witte keelvlek heeft en een grijzige nek (afh. van de leeftijd). Daarbij is de kleur van de bovenvleugels van de gewone aalscholver tijdens de boed meer roestzwart. De kuifaalscholver broedt op steile rotsen bij zee. Bij gebrek aan bomen broeden de gewone aalscholvers boven op kleine eilandjes. Gedurende de winter zijn zij overal langs de kust te vinden.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Enkele vogel zwemmend in zee
 Drie vogels op een broedklif
 Laadt de eerste foto met adult en twee kuikens opnieuw

 Enkele vogel zwemmend in zee

 Drie vogels op een broedklif

 Laadt de eerste foto met adult en twee kuikens opnieuw
druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English