VOGELS VAN IJSLAND : Plectrophenax nivalis, sneeuwgors

Plectrophenax nivalis; de sneeuwgors is een vogel van rotsige ruige gebieden maar is ook te vinden in arme heidegebieden. 'S zomers is het zwart-witte mannetje makkelijk te herkennen. Het vrouwtje is grijziger en kan eventueel verward worden met het vrouwtje van de tapuit. De zware vink-achtige snavel maakt echter duidelijk dat deze vogel bepaald niet verwant is aan de (insekten-etende) tapuit. Dat neemt uiteraard niet weg dat bij het grootbrengen van jongen deze wel degelijke eerst met insekten gevoerd worden! 's Winters lijkt het mannetje veel meer op het vrouwtje. Deze vogels maken hun nesten op de grond in de genoemde ruige gebieden. Een gedeelte van de populatie blijft jaarrond op IJsland waarbij zij vrijuit rondvliegen op zoek naar voedsel (meestal voor hen te vinden bij menselijke nederzettingen). Een ander deel vliegt echter naar Schotland. 's Winters komen ook veel wintergasten uit Groenland naar IJsland. In de tweede helft van de zomer kan je de jongen tegenkomen. Zij zijn erg grijsachtig (m.n. kop en nek) en hebben i.t.t. de ouders een gele snavel.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere overige vogels

Andere overige vogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English