VOGELS VAN IJSLAND : Rissa tridactyla, drieteenmeeuw

Rissa tridactyladrieteenmeeuwen zijn zeker de meest spectaculaire meeuwen om waar te nemen als broedvogel. In tegenstelling tot andere meeuwen broeden zij op loodrechte rotskusten aan zee. Daarom zijn zij ook makkelijk te benaderen zonder dat zij zich bedreigd voelen. Bij benadering van de broedgebieden komt je een oorverdovend gekrijs van "keeteehwah" klanken je tegemoet (de Amerikanen noemen deze vogel dan ook Kittiwake). In Europa staan zij in de verschillende Europese talen bekend als drie-teenmeeuw wat je terug kan vinden in de Latijnse naam "tridactyla". Op het eerste gezicht lijken ze veel op zilvermeeuwen en nog meer op stormmeeuwen. Zij kunnen herkend worden aan hun volledig zwarte vleugel-uiteinden (zilver- en stormmeeuwen hebben witte vlekken in de zwarte vleugeltippen) maar vooral aan de zwarte poten. Zoals gezegd broeden zij op steile klifkusten. In tegenstelling tot alkachtigen maken zij wel nesten door grassen en zeewieren met hun speeksel vast te kleven. Zij broeden langs alle Atlantische kusten van het noordelijk halfrond waar rotskusten voorhanden zijn. Buiten het broedseizoen zitten ze vooral op zee hoewel er altijd wel enkele individuen langs de IJslandse kusten te vinden zijn.

  Terug naar startpunt voor vogelsoorten (start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven


 Drieteenmeeuw die zijn tong laat zien
 Drieteenmeeuw-ouder met jong op nest
 Drieteenmeeuwen badend in een zoetwater meertje
 Een sectie van een broedkolonie
 Drieteenmeeuw in vlucht
 Naast een papegaaiduiker: een juveniele drieteenmeeuw
 Herlaad eerste foto

 Zie de tong
 Ouder en kuiken
 3-teentjes badend in zoet water
 Broedkolonie
 Vliegend 3-teentje
 Juveniel
 Herlaad 1'ste foto

druk op foto: volledige weergave

Natuur van IJsland Site   English