VOGELS VAN IJSLAND : Rissa tridactyla, drieteenmeeuw

Rissa tridactyladrieteenmeeuwen zijn zeker de meest spectaculaire meeuwen om waar te nemen als broedvogel. In tegenstelling tot andere meeuwen broeden zij op loodrechte rotskusten aan zee. Daarom zijn zij ook makkelijk te benaderen zonder dat zij zich bedreigd voelen. Bij benadering van de broedgebieden komt je een oorverdovend gekrijs van "keeteehwah" klanken je tegemoet (de Amerikanen noemen deze vogel dan ook Kittiwake). In Europa staan zij in de verschillende Europese talen bekend als drieteenmeeuw wat je terug kan vinden in de Latijnse naam "tridactyla". Op het eerste gezicht lijken ze veel op zilvermeeuwen en nog meer op stormmeeuwen. Zij kunnen herkend worden aan hun volledig zwarte vleugel-uiteinden (zilver- en stormmeeuwen hebben witte vlekken in de zwarte vleugeltippen) maar vooral aan de zwarte poten. Zoals gezegd broeden zij op steile klifkusten. In tegenstelling tot alkachtigen maken zij wel nesten door grassen en zeewieren met hun speeksel vast te kleven. Zij broeden langs alle Atlantische kusten van het noordelijk halfrond waar rotskusten voorhanden zijn. Buiten het broedseizoen zitten ze vooral op zee hoewel er altijd wel enkele individuen langs de IJslandse kusten te vinden zijn.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere meeuwen en meeuw-achtigen

Andere meeuwen en meeuw-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English