VOGELS VAN IJSLAND : Stercorarius parasiticus, kleine jager

Stercorarius parasiticusjagers zijn nauw verwant aan de meeuwen en sterns en zijn berucht om hun manier van voedsel bemachtiging. Zij vervolgen andere zeevogels net zo lang tot dat zij de gevangen vis uitbraken om aan de afmattende kwelling van de vervolging van jagers te ontsnappen. De kleine jager (deze foto), die je op IJsland veel tegenkomt langs de kust, gedraagt zich ook zo. Grotere zeevogels als de grote mantelmeeuw zullen zij echter niet aanvallen. Een nauw verwante soort, de grote jager (Stercorarius skua), ook algemeen op IJsland, valt wel grote zeevogels aan en gaat zelfs zover om zelfs Jan-van-Genten aan te vallen! Behalve deze twee broedvogels kunnen op IJsland tijdens de trekperiode de middelste jager (Stercocarius pomarinus) en de kleinste jager (Stercocarius longicaudis) op IJsland waargenomen worden. De grote jager is makkelijk te herkennen als een grote zwaar gebouwde bruine meeuw-achtige vogel met een grote witte vlek op de onder- en bovenkant van de vleugels. De kleinere soorten hebben allen verlengde staartveren. De middelste jager heeft stompe gedraaide staartpennen terwijl de kleinste jager zeer lange (op zijn minst 1/5 van de totale lichaamslengte) staartpennen heeft. Lastig is dat deze drie kleinere soorten ook in allerlei kleurslagen voorkomen van zeer licht op hals, borst en buik tot geheel donkere vormen. De foto laat een tussenvorm zien van de kleine jager. Zij allen jagen op vogels als noordse stern, drie-teenmeeuw en alkachtigen. Gedurende de winter zijn zij op zee te vinden. De kleine jager broedt zowel langs de kust alsook in de hooglanden van het binnenland.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere meeuwen en meeuw-achtigen

Andere meeuwen en meeuw-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English