VOGELS VAN IJSLAND : Tadorna tadorna, Bergeend

Tadorna tadorna; de bergeend is een relatief nieuwe broedvogelsoort op IJsland. Ergens in de jaren '90 van de vorige eeuw vestigden zich een paar stelletjes in de regio rondom Borgarnes. Geleidelijk aan beginnen nieuwe paartjes in nieuwe broedgebieden. Ik fotografeerde deze eenden in het voorjaar van 2013 langs de westkust van het Reykjanes schiereiland (het meest zuid-westelijke deel van IJsland - niet ver vanaf het internationale vliegveld). Het was duidelijk een broedpaartje.
Bergeenden horen tot een aparte groep eenden die staan tussen de eigenlijke eenden en de ganzen: er zijn nauwelijks geslachtsverschillen (gans-achtig : mannetjes broeden mee) en de vogels zijn als eenden tamelijk groot maar te klein om ze als gans aan te duiden.
Ze leven vooral langs de kust. Behalve op IJsland komen ze ook veel voor langs de kuststreken van Europa en in het oosten van het Midden-oosten tot China. Ze foerageren vaak in modderige kustvlaktes. Dat de Nederlandse naam "berg"-eend een foutieve indruk geeft over zijn levenswijze mag duidelijk zijn: het is niet een vogel van berggebieden maar juist van kustgebieden en moerassen! Mogelijk - weet ik niet - slaat de naam "berg.." op burg/burcht zoals dat ook in Nederlandse plaatsnamen (Driebergen = Drieburgen!) soms van toepassing is.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere watervogels

Andere watervogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English