VOGELS VAN IJSLAND : Turdus iliacus, koperwiek

Turdus iliacuskoperwieken danken hun naam aan de rode kleur aan de binnenkant van de ondervleugels die doorloopt in de flanken. Ook zittend op de grond is de rode vlek aan de zijkant te zien. Het zijn lijsterachtigen die wat kleiner zijn als de merel (T. merula) en de zanglijster (T. philomelos). In vergelijking tot de zang- en grote lijster zijn zij aanmerkelijk donkerder en missen zij de gespikkelde onderkant. Erg karakteristiek is ook de witte streep boven de oog. Andere lijsters die op IJsland te zien zijn, zijn de merel en de kramsvogel (T. pilaris). Het zijn echter vooral herfst/wintergasten die in tuinen van bewoonde gebieden aan te treffen zijn. De koperwiek is algemeen te vinden, vooral in gebieden waar bomen groeien zoals stedelijke gebieden en in de berkenstruwelen van Noord-IJsland. Behalve op IJsland broeden zij in Scandinaviƫ en Noord-Oost Europa. 'S winters trekken de meeste IJslandse koperwieken naar het zuiden alhoewel een klein deel wel op IJsland overwinterd.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere overige vogels

Andere overige vogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English