VOGELS VAN IJSLAND : dikbekzeekoet, Uria lomvia

Uria lomvia; de dikbekzeekoet lijkt zowel kwa uiterlijk als gedrag heel veel op de gewone zeekoet. Ze kan onderscheiden worden door de witte streep onder de ogen die doorloopt in de snavel. Ook zijn zij op de rug en kop wat dieper (git-)zwart dan de gewone zeekoeten die wat rossiger zijn. Het is een meer noordelijker soort dan de gewone zeekoet, hetgeen op IJsland tot uiting komt doordat ze relatief meer broeden langs de noordkust dan de zuidkust. Ook de algemene verspreiding wijst op een noordelijke vertegenwoordiger: haar broedkolonies kunnen gevonden worden van IJsland tot Groenland en de arctische eilanden van de noord- Atlantische oceaan. Ook in de winter blijven ze in meer noordelijke streken van de Atlantische oceaan. Andere namen die in 't Nederlands voor deze soort gebruikt worden zijn kortbek zeekoet en kortsnavelzeekoet.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere alk-achtigen

Andere alk-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English