2: Strandlopers en andere kleinere soorten

Calidris alpina, bonte strandeloper
Calidris canutus, Kanoet
Calidris alba, drieteen strandloper
Calidris maritima, paarse strandloper
Arenaria interpres, steenloper

 Waadvogels en steltlopers 1: plevieren en franjepoten.

 Waadvogels en steltlopers 3: Overige (grotere soorten).