Watervogels 2: Bergeend en grondeleenden

Tadorna tadorna, bergeend
Anas platyrhynchos, wilde eend
Anas penelope, smient
Anas strepera, krakeend
Anas acuta, Pijlstaart
Anas crecca, wintertaling

 Watervogels 1: wilde zwaan en ganzen

 Watervogels 3: duikeenden

 Watervogels 4: visetende eenden (zaagbekken), duikers en fuut-achtigen