Watervogels 4: Visetende eenden (zaagbekken), duikers, en fuutachtigen

Mergus serrator, middelste zaagbek
Mergus merganser, grote zaagbek
Gavia stellata, Roodkeelduiker
Gavia immer, ijsduiker
Podiceps auritus, kuifduiker

 Watervogels 1: wilde zwaan en ganzen

 Watervogels 2: gansachtige eenden (bergeend) en grondeleenden

 Watervogels 3: duikeenden