photo
Route 3: Een brug voor wandelaars is gemaakt om de Krossá (Kross rivier) - de belangrijktste zijrivier van de Markarfljöt rivier