FLORA VAN IJSLAND elementen: Achillea ptarmica, Wilde Bertram

Achillea ptarmica; de wilde Bertram is nauw verwant aan het duizendblad (A. millefolium). De vorm van de bladeren verschillen echter wel sterk: wilde Bertram heeft smalle blaadjes die niet ingesneden zijn (wel fijn-getand) waar het duizendblad bladeren heeft die meerdere malen ingesneden zijn (vandaar de naam "millefolium" i.e. 1000-blad). De bloemhoofdjes van de wilde Bertram zijn ook groter dan het duizendblad. Los van de vesrschillen voelt men bij de aanblik van de wilde Bertram de nauwe verwantschap met het duizendblad.
De wilde Bertram groeit in nogal vochtige bodems. Het is niet zo algemeen op IJsland. Ik heb deze gefotografeerd in het natuurreservaat bij Eyrarbakki (Flói natuur reservaat).
Het is lid van de Asteraceae (syn.:Compositae), de composietenfamilie.

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Foto van de wilde Bertram (Achillea ptarmica): bloemhoofd (individuele bloemen nog niet geopend)
Foto van de wilde Bertram (Achillea ptarmica): plant met bloemhoofd met enkele bloemetjes geopend
herlaad eerste foto van de wilde Bertram (Achillea ptarmica): Gehele plant in moeras vegetatie

Bloemhoofd: bloemen nog niet geopend

Bloemhoofd: enkele bloemetjes geopend

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English