Natuur van IJsland Site   English

FLORA van IJSLAND elementen: Botrychium lunaria, maanvaren

Botrichium lunaria; De Gelobde maanvaren is een kleine varensoort. Normaal wordt het niet groter dan 5 cm. hoewel ik in Skaftafell onder de berkenbossen van de hellingen exemplaren gezien heb van meer dan 20cm. Normaal gesproken is echter een kleinplantje. Maanvarens zijn merkwaardige planten: zij vormen in het groeiseizoen slechts 2 bladeren, te weten één vegetatief normaal groen blaadje en één sporenvormend blaadje met bolletjes structuren.
De gelobde maanvaren komt overal voor op IJsland. Daarnaast komen er nog twee nauwverwante soorten voor, te weten de noordse maanvaren (Botrychium vulgare) en de smalle maanvaren (Botrychium lanceolatum).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven

Druk op de foto voor juiste groote

 druk op foto voor volle weergave