FLORA OF IJSLAND elementen: Carex brunnescens, bruine zegge

Carex brunnescens; De bruine zegge is kleine zegge dat wel lijkt op de zompzegge. Het verschilt doordat het veel kleiner is (vooral de aren). Daarnaast zijn de aren veel bruiner van kleur waar de zompzegge aren heeft die nogal lichte gelige aren kent. Het groeit ook op veel drogere gronden dan de zompzegge. Carex brunnescens is een vrij zeldzame soort op IJsland. Het vaakst zie je het rond de zuid-west fjordengebied en in het noorden. Elders is het alleen op enkele verspreide locaties aangetroffen. Nog iets over de Nederlandse naam: die is verzonnen door het direct af te leiden van het Engelse "Brownish Sedge". Er is geen echte Nederlandse naam.
Het is lid van de cypergrassenfamilie, ook wel bekend als de zeggenfamilie (Cyperaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Focus op aren
Herlaad eerste foto

Focus op aren

Herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English