FLORA van IJSLAND elementen: Cerastium cerastoides, driestijlige hoornbloem

Cerastium cerastoides; De driestijlige hoornbloem groeit bijna overal op IJsland met uitzondering van de moerassige gebieden van het zuiden en idem ten NW van Borgarnes in west IJsland. De bloemen zijn met de gelobde kroonbladeren typisch hoornbloem-achtig.De soort verschilt van andere algemene IJslandse hoornbloemsoorten doordat het kruipende stengels heeft (andere hoornbloemsoorten op IJsland hebben rechtopgroeiende stengels) en de typische bladgroei langs de stengels. Bij deze soort staan de blaadjes rechtop naar boven gericht op de kruipende stengels. De planten zijn vaak roodachtig gekleurd.

Het is lid van de anjerfamilie (Caryophyllaceae)

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Enkele bloem en kruipende stengels van de driestijlige hoornbloem
Ontwikkelende vruchten (en grootte indruk) van de driestijlige hoornbloem
herlaad eerste foto

Enkele bloem en kruipende stengels

Ontwikkelende vruchten (en grootte indruk)

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English