FLORA van IJSLAND elementen: Eriophorum scheuchzeri, éénarig wollegras

Eriophorum scheuchzeri; het Scheuzer's wollegras is een zeggesoort dat op IJsland veel gevonden wordt langs moerassige randen van wegen en sloten en andere natte plekken. De opvallende zilver-witte haren die de aartjes omgeven maken het makkelijk om het als een wollegras te herkennen. Bedenk wel dat deze pas verschijnen na de eigenlijke bloei als de vruchten zich ontwikkelen. Een andere algemeen voorkomende wollegrassoort is het veenpluis (E. angustifolium). De beide soorten kunnen gemakkelijk uit elkaar gehouden worden: het veenpluis heeft meerdere aartjes per bloeisteel terwijl &Scheuzer's wollegras maar 1 aartje per bloeisteel heeft.
Beide soorten zijn lid van de Zeggefamilie ( Cyperaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Moeras met vegetatie van één-arig wollegras
enkele bloei-steel
herlaad originele foto

Moeras met vegetatie van één-arig wollegras

enkele bloei-steel

herlaad originele foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English