FLORA van IJSLAND elementen: Galium boreale, Noordse walstro

Galium boreale; het Noordse walstro is vrij algemeen in de zuidelijke en westelijke gebieden van IJsland. Ook elders wordt het wel gevonden in graslanden en meer weelderige vegetaties. Het heeft voorkeur voor graslanden en heidegebieden. Een sterk erop-lijkende plant is het ruw walstro (Galium uliginosum) dat echter bladkransen heeft van 6 blaadjes waar het Noords walstro maar een krans van 4 blaadjes heeft. Deze komt alleen voor op in vochtige laagland graslanden. Veel algemener is het slanke walstro (Galium normannii) dat bijna overal op IJsland voorkomt. Dit is echter een kruipende plant dat vooral op grintrijke en bergachtige gebieden te vinden is.
Zij zijn lid van de sterbladerigenfamilie (Rubiaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


focus op bloemen
focus op stengel/bladeren
focus op bruchten
enkele plant dichterbij
herlaad eerste foto

focus op bloemen

focus op stengel/bladeren

focus op bruchten

enkele plant dichterbij

herlaad eerste foto
 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English