FLORA VAN ICELAND elementen: Saxifraga rosacea, Iers steenbreek

Saxifraga rosacea; er zijn veel steenbreek soorten op IJsland. In het verleden werd het Iers steenbreek beschouwd als een ondersoort van de zodensteenbreek (S. caespitosa). De twee kunnen toch wel makkelijk onderscheiden worden. De zodensteenbreek heeft een veel sterker samengetrokken bladrozet als het Iers steenbreek. Door die sterke samengetrokkenheid staan de individuele blaadjes min of meer rechtop. Bij het Iers steenbreek staan ze meer horizontaal. Do foto's laten dit duidelijk zien. Omdat het Iers steenbreek pas recentelijk is vastgesteld als een aparte soort is de mate van verspreiding nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt er echter op dat het vrij algemeen voorkomt in de meeste delen van IJsland. Het is lid van de steenbreekfamilie (Saxifragaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


veel Iers steenbreek bloemen
terug naar de openingsfoto

veel Iers steenbreek bloemen

terug naar de openingsfoto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English