FLORA VAN IJSLAND elementen: Spergula arvensis, Gewone Spurrie

Spergula arvensis; de Gewone Spurrie is het enige lid van de anjerfamilie op IJsland met krans-bladeren om de stengel zoals Galium soorten (Rubiaceae) waaraan het totaal niet verwant is als anjerfamilie lid. Het groeit op vochtige bodems maar ook op verstoorde gronden, zoals wegbermen en ruderale terreinen. Het komt algemeen voor in de zuid-oostelijke en zuid-westelijke regio's van IJsland.

Het is lid van de anjerfamilie (Caryophyllaceae)

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


focus op bloemen en beklierde stengels
herlaad eerste foto van de gewone spurrie (Spergula arvensis)

focus op bloemen en beklierde stengels

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English