FLORA VAN IJSLAND elementen: Stellaria graminea, Grasmuur

Stellaria graminea; het grasmuur groeit veelal op wat drogere gronden - vooral tussen hogere grassen - bijvoorbeeld in wegbermen en verstoorde gronden. Het is een recente nieuwkomer op IJsland dat zich snel verspreid heeft, vooral rond boerenbedrijven en andere nederzettingen. Als een Stellaria soort kan het snel onderscheiden worden door de lange stelen en de relatief lange maar smalle blaadjes ( hooguit een paar mm breed en tot 2 cm lang). Het is een sterkvertakte plant. De plant is niet sterk genoeg om zelf rechtop te groeien maar kan dit wel doen door tussen hogere grassen omhoog te groeien.

Het is lid van de anjerfamilie (Caryophyllaceae)

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


stengel neergelegd op kale grond om nader te bestuderen
   Merk op de lange stengel-secties tussen de bladeren-paartjes (internodiën lengte).

Detail van een kale stengel die bladvormen toont en bloeistelen
Focus op bloemen
herlaad eerste foto van het grasmuur

stengel neergelegd op kale grond

Detail van een kale stengel

Focus op bloemen

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English