FLORA VAN IJSLAND elementen: Triglochin palustris, Moeraszoutgras

Triglochin palustris; Het moeraszoutgras is een rank monocotieltje dat op IJsland te vinden is op alle nattere gronden behalve dan in de hooglanden. Een nauw-verwante soort is Trichlogin maritima (schorrenzoutgras). Deze groeit op zilte gronden/brakke moerassen langs de kust. Deze soort heeft een bloeisteel die veel dichter bezet is met bloemetjes. Een ander verschil is dat de vruchten van het moeraszoutgras veel langwerpiger zijn dan de korte stompe vruchten van het schorrenzoutgras. Beide soorten hebben een kenmerkende geur als je ze vrijft of scheurt.
Beide zijn lid van de zoutgrasfamilie (Juncaginaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Meer in detail.
Focus op bloemen.
Ontwikkelende vruchten.
Grootte indruk.
herlaad eerste foto van een enkele plant op modderige bodem

Meer in detail.

Focus op bloemen.

Vrucht- vorming.

Grootte indruk.

Herlaad eerste foto
 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English