FLORA VAN IJSLAND elementen: Veronica serpyllifolia, tijmereprijs

Veronica serpyllifolia; De tijmereprijs is de enige IJslandse ereprijs met voornamelijk witte bloemen. Deze hebben wel blauwegekleurde strepen (nerfjes) door de kroonbladeren lopen. Echter, je komt soms ook wel licht-blauwe bloemen voor. Het komt overal wel voor behalve in de woestenijen van het hoogland. Van wat ik gezien heb komt het nooit in grote aantallen voor. Het groeit met name langs stromend water maar ook wel elders. Behalve de hartvormige vruchtjes kan je aan deze soort ook vrij makkelijk een ander kenmerk van ereprijssoorten zien, namelijk dat het onderste kroonblaadje iets kleiner is als de andere kroonblaadjes.
Traditioneel werden Veronica / ereprijssoorten geplaatst in een eigen familie: de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). Recente DNA studies hebben ertoe geleid dat ze nu in de weegbreefamilie geplaatst worden (Plantaginaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


licht blauwe bloemen.
jonge plant
grootte indruk
herlaad eerste foto

/TD>

licht blauwe bloemen.

jonge plant

grootte indruk

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English