Houtige soorten1: Jeneverbes, Berken, Lijsterbes en Populieren

pagina over Juniperus communis, jeneverbes op IJsland
Juniper
communis

jeneverbes

pagina over Betula pubescens, zachte berk op IJsland
Betula
pubescens

zachte
berk
pagina over Betula nana, dwergberk op IJsland
Betula
nana

dwergberk

pagina over Sorbus aucuparia, lijsterbes op IJsland
Sorbus
aucuparia

lijsterbes

pagina over Populus tremula,  ratelpopulier op IJsland
Populus
tremula

ratel-
populier
Zie onder
voor
wilgen- en
heidesoorten


Wilgensoorten

Salix herbacea, kruidwilg op IJsland
Salix
herbacea

Kruidwilg

pagina over Salix lanata, Wollige wilg op IJsland
Salix
lanata

Wollige
wilg
pagina over Salix arctica, arctische wilg op IJsland
Salix
arctica

Arctische
wilg
pagina over Salix phylicifolia, groene wilg op IJsland
Salix
phylicifolia

Groene
wilg
pagina over Salix alaxensis, Alaskaanse wilg op IJsland
Salix
alaxensis

Alaskaanse
wilg