VOGELS VAN IJSLAND: zeekoet, Uria aalge

Uria aalge; zeekoeten zijn alkachtigen die algemeen voorkomen op IJsland en langs de Europese kusten in het algemeen. Op land zien zij er slank uit met hun relatief lange nekken. In vlucht trekken zij hun nekken in waardoor zij gemakkelijk verward kunnen worden met andere alkachtigen. Behalve de typische vorm komt ook de gebrilde vorm voor. Deze heeft een witte kring rond de ogen met een streep naar achteren - een bril suggererend. De zeekoet kan gemakkelijk verward worden met de dikbekzeekoet die in vlucht zelfs nauwelijks ervan te onderscheiden is (zie details dikbekzeekoet). De zeekoeten broeden in dichte kolonies op loodrechte rotskusten. Het ene ei wordt gelegd op richels. Broedkolonies van de zeekoet kan men vinden van de Atlantische kust van Frankrijk, de Britse eilanden en verder noordwaarts in IJsland, Noorwegen en de Kola schiereiland van Rusland. Buiten de broedtijd kan men ze vinden over de hele oostelijke Atlantische ocean, de noorzee en de Baltische zee van noord-west Rusland tot aan de Portugese kust. Bij de zeekoeten komen individuen voor met een witte ring rondom de ogen met een witte streep die naar achteren loopt: de "gebrilde" vorm.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere alk-achtigen

Andere alk-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English