FLORA van IJSLAND elementen: Athyrium distentifolia, alpenwijfjesvaren

Athyrium distentifolia; De alpenwijfjesvaren is een varen die het meest voorkomt op berghellingen in de bergsgebieden van de westelijke, noordelijke en oostelijke kuststreken waar in de winter veel sneeuw ligt.
De bladeren zijn dubbel geveerd (bijna drievoudig) en zijn nogal lichtgroen van kleur. Ze zijn ongeveer 20cm tot 50cm. De (tweede orde) deelblaadjes zijn diep-ingesneden en fijn van vorm. De randen van de bladlobben zijn min of meer naar beneden omgeslagen.
De sporangia zijn rond (in A. filix-femina langwerpig/haakvormig). Een kenmerk is dat de indusia, dekvliesjes over de sporangia, snel afvallen en dus meestal afwezig zijn op volwassen bladeren. Dit komt overeen met de betekenis van de geslachtsnaam Athyrium (uit het Grieks): "A"=geen, "thyreos"=schild. Dit verwijst naar de vaak ontbrekende of snel afvallende indusia bij de soorten van dit geslacht. Let op: dit is niet het geval bij A. filix-femina.
Het is lid van de Athyriaceae, de wijfjesvarenfamilie. De IJslandse naam is þúsundblaðarós.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere varen-verwante soorten

Andere varen-verwante soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English