FLORA van IJSLAND elementen: Betula hybride , hybride berk

  Betula hybride (pubescens x nana); de hybride berk is a hybride nakomeling van de zachte berk en de dwergberk. Bedenk daarbij dat de dwergberk een diploïd is en de zachte berk een tetraploïd. De hybride is dus derhalve een tripoïd. Wetenschappelijk onderzoek (zie verwijzingen naar artikelen over dit onderwerp op de pagina van de zachte berk) heeft uitgewezen dat de hybride beperkt vruchtbaar is maar niet geheel onvruchtbaar. Het vormt daarbij haploïde gameten (geslachtscellen) - die compatibel zijn met gameten van de diploïde dwergberk; maar ook diploïde gameten - welke compatibel zijn met de tetraploïde zachte berk. Zodoende kunnen via de hybride genen van de ene soort naar de andere soort vloeien. Om het nog ingewikkelder te maken, de hybrides kunnen ook met elkaar kruisen waarbij 2 haploïde gameten van twee hybride planten tot een soort dwergberk leidt en idem 2 diploïde gameten van twee hybride planten tot een soort zachte berk leiden. Ten slotte kan een haploïde gameet van één hybride plant met een diploïde gameet van een andere hybride plant weer tot een hybride-achige triploïd leidt. Bedenk echter wel dat daarbij genetische uitsplitsing plaatsvind waarbij soms kenmerken van de ene (echte) soort gaat domineren en soms die van de andere soort. Dit leidt tot een gecompliceerde wir-war waarbij het voor de wel-willende bezoeker onmogelijk is om de tussenvormen goed te kunnen onderscheiden.
  Het is lid van de berkenfamilie (Betulaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere houtige soorten (excl. heidesoorten)

Andere houtige soorten (excl. heidesoorten)

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English