FLORA van IJSLAND elementen: Carex bigelowii, Starre zegge

Carex bigelowii; De starre zegge is een kleine tot middelgrote zegge die maximaal 40cm hoog kan worden. Individuele bladrozetten waaruit een bloeihalm groeit ontstaan uit wortelstokken.
  - De breedte doorsnede is normaalgesproken "M"-vormig (opmerking: bij de veel erop lijkende soort Carex nigra is dit "V"-vormig). De schutbladeren zijn relatief kort: de onderste ongeveer even lang als de onderste aar, duidelijk korter dan de hele bloeiwijze. Ze hebben een korte schede die kenmerkend zwart gekleurd zijn. De stijve halm staat recht overeind.
  - De bloeiwijze bestaat uit één mannelijke eindelingse aar met daar vlak onder een paar (meestal twee) vrouwelijke aren. De schubben zijn meestal donker met een lichtere kiel. De schubben van de mannelijk aar zijn aan de top meer afgerond dan die van de vrouwelijke aren. De vrouwelijke bloemen hebben twee stempels. De urntjes zijn lens-vormig.
  - Het is een algemeen voorkomende soort op IJsland die eigenlijk alleen ontbreekt in de zandwoestijnen. Het groeit op nogal droge gronden, mosstapijten en soms bij hooglandvenen.
  - Het is lid van de cypergrasfamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Stinnastör.

De starre zegge (C. bigelowii) lijkt veel op de andere veel voorkomende zegge soort: de zwarte zegge (Carex nigra). De belangrijkste verschillen zijn:
- De aartjes staan bij de starre zegge compact gegroepeerd aan de top van de bloeisteel. Bij de zwarte zegge zijn de aartjes verspreid geplaatst langs de steel.
- De vrouwelijke aartjes van de starre zegge hebben beduidend minder vrouwelijke bloemetjes dan die van de zwarte zegge.
- Bij de stijve zegge zijn de bladranden omlaag gekruld. Bij de zwarte zegge juist omhoog.
- Heel kenmerkend is de zwarte band van de schede van de het onderste schutblad bij de starre zegge (ook de schutbladeren van hogere aartjes hebben vaak zwarte banden op de schede). Op dit kenmerk kan je de beide soorten direkt onderscheiden. Het onderste schutblad van de zwarte zegge is aanmerkelijk langer, ongeveer en lang als de bloeiwijze.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English