FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex flacca, zeegroene zegge

Carex flacca; De zeegroene zegge is relatief grote middelhoge zegge die tot 45cm hoog kan worden De grondbladeren ontspruiten vanuit wortelstokken.
  - De bladeren zijn vrij blauw-groen van kleur, vooral aan de onderkant. De huidmondjes zitten ook aan de onderkant. Zij zijn tot 5mm breed. Het schutblad onder de onderste aar is ± even hoog als de bloeisteel. de schutbladeren onder de aren erboven zijn aanmerkelijk korter. Aan de bovenkant van de schede van de schutbladeren is een donkere band. De stengel is drie-kantig.
  - Aan de bovenkant van de bloeistelen staan één tot twee mannelijke aren. Daaronder zijn twee tot vier vrouwelijke aren. Vooral de onderste is geplaatst op een lange afhangende dunne steel. Deze aar kan tot 3cm lang zijn. De vrouwelijke bloemen hebben drie stempels. De urntjes hebben een (zeer) korte snavel.
  - Het groeit op relatief droge bodems: grazige vegetaties, heides en extensieve weilanden.
  - De zeegroene zegge (Carex glauca) is lid van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae) De IJslandse naam voor deze soort is Grástör.

Door de hangende onderste aar lijkt de zeegroene zegge op de slijkzegggesoorten. Ze is echter forser, de vrouwelijke aren veel langer en de bladeren veel blauwer. Door dit laatste kan het ook verward worden met andere 3-stempelige zeggen met mannelijke toparen die ook blauw-achtige bladeren hebben. Deze hebben echter geen langstelige afhangende onderste aar.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English