FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex macloviana, dikkopzegge

Carex macloviana; de dikkopzegge is een middelgrote zegge die tot 30cm hoog kan worden op IJsland maar in andere landen aanmerkelijk hoger. De grondrozetten vormen dichte kluiten waar naast groene bladeren ook dode bladeren van vorige jaren te zien zijn.
   De bladeren zijn ongeveer 3mm breed en hebben ruwe randen. De halmen zijn onbebladerd en gegroefd/driekantig, vooral bovenin.
   De aren zijn geconcentreerd aan de top. Er zijn kleine donkere kafjes onder de aren. De mannelijke bloemen zijn aan de onderkant van de aren te vinden maar verdwijnen snel na einde van de bloei. De vrouwelijke bloemen zijn twee-stijlig. De urntjes zijn lang- en spits-gesnaveld.
   De soort is nogal zeldzaam en komt het meest voor in graslanden en heidegebieden in het noorden en het centrale deel van IJsland.
   Het is lid van de cypergrassenfamilie, ook wel bekend als de zeggenfamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Kollstör.

De soorten Carex maritima, C. norvegica en C. macloviana lijken sterk op elkaar. Zo kan je ze uitelkaar houden:
   Carex maritima heeft als enige van de drie de mannelijke bloemen bovenin de aren. Restanten hiervan blijven lang zichtbaar na de bloei. Zij is wat kleiner (maximaal 20cm i.p.v 30cm bij de andere twee soorten). Verder valt op dat de halmen gebogen zijn. Dit is bij jonge exemplaren nog niet goed zichtbaar.
   Carex norvegica heeft een bladachtig schutblad van één à twee centimeter onder de bloeiwijze. Het onderste schutblad van C. macloviana is slechts enkele millimeters/kafjesachtig. De urntjes van C. norvegica hebben korte snavels, de snavels van C. macloviana zijn juist lang.
   Verder is op IJsland op één locatie Carex caryophyllea aangetroffen (extreem zeldzaam dus). Deze heeft ook aan de top sterk samengetrokken aren. Ze verschilt fundamenteel doordat de topaar bijna alleen mannelijke bloemetjes heeft en de urntjes behaard zijn (lijkt dus meer op C. pilulifera/pilzegge).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English