FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex microglochin, borstelzegge

Carex microglochin; De borstelzegge is een kleine zegge met slechts één aartje aan de top van de steel. De vrouwelijke bloemen zijn erg karakteristiek: zij ontwikkelen een spitse borstel vanuit het urntje. Bij afrijping kantelen de urntjes naar beneden (eerst horizontaal, ten slotte naar beneden gericht). Dit komt ook bij andere soorten. Bijvoorbeeld de vlozegge (Carex pulicaris) lijkt sterk op Carex microglochin. De vlozegge (geen foto) komt alleen, vrij zeldzaam, in het oosten en de westpunt van het Snæfellsness schiereiland en zeer zeldzaam op een aantal andere vindplaatsen in noord-west IJsland. De borstelzegge kan echter onmiddelijk herkend worden aan de lange stekelpunt die door/uit het urnje groeit. De borstel zegge is veel algemener. Het komt overal voor waar natte/vochtige bodems te vinden zijn. Het ontbreekt wel in de woestijnen van het hoogland (maar wel in "oases" in het hoogland).
De borstelzegge is lid van de cypergrassenfamilie, ook wel bekend als de zeggenfamilie (Cyperaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English