FLORA van IJSLAND elementen: Carex ramenskii , Ramensks zegge

Carex nigra; De Ramensks zegge is een middelhoge zeggesoort die maximaal tot 30cm hoor kan worden. Het is een meerjarige soort met spruiten die jaarlijks groeien vanuit wortelstokken.
  - De bladeren zijn relatief lang: meestal langer dan de bloeistelen. Ze vernauwen bovenin tot een lange driehoekge top. Ze zijn vlak maar ook met opkrullende randen, ongeveer 2 to 5mm breed.
  - De bloeiwijze bestaat uit één of twee mannelijke eindelingse aren met daaronder een paar vrouwelijke aren. De bloeisteen, de mannelijke en de vrouwelijke aren staan allen verticaal omhoog gericht. De vrouwelijke aren staan op (zeer) korte stelen. De schubben op de vrouwelijke aren zijn eerst rossig met een lichte kiel, later donker (zwart) met een lichte kiel. De schubben van de mannelijke aren zijn direkt zwart met een lichte kiel. De schubben op de vrouwelijke aren hebben een duidelijke spits waar die van de mannelijke afgerond zijn. De vrouwlijke bloemen hebben twee stampers. De urntjes, veelal verscholen achter de schubben zijn groen voor rijpheid. Ze hebben geen of maar een zeer korte snavel. Ze zijn lens-vormig.
  - Ze groeien op zilte bodems bij de kust en ook verder stroomopwaarts van rivieren die in zee uitmonden en nog enige invloed van de getijden kennen.
  - Het is lid van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Marstör.

De wereldwijde verspreiding van deze soort is opmerkelijk. Gesteld wordt dat het endemisch is in het noord-westen van het Amerikaanse kontinent (Alsaka en NW-Kanada) en in het noord-oosten van het Aziatisch kontinent (oostelijk Siberië, noord-oostelijk China en noordelijk Japan). Invloedrijke organisaties als Kew Science en JSTOR noemen IJsland niet als een gebied waar deze soort voor zou komen. Verder is opmerkelijk dat specialisten denken dat de soort voortgekomen is als een stabiele (fertiele) hybride van Carex subspathacea en Carex lyngbeyi. Hoewel deze beide soorten ook algemeen voorkomen op IJsland wordt aangenomen dat deze hybridisatie in het noordelijke Pacifische gebied plaatsgevonden heeft, waarna de soort van hieruit zijn weg naar IJsland gevonden heeft. Curieus is dat Carex salina - bekend van oostelijk Kanada en het noordwesten van Europa nooit gevonden is op IJsland.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English